Ho to use image files when building an executable

Ask questions about creating Graphical User Interfaces (GUI) in PowerShell and using WinForms controls.
Forum rules
Do not post any licensing information in this forum.

Any code longer than three lines should be added as code using the 'Select Code' dropdown menu or attached as a file.
Locked
User avatar
jrderid
Posts: 1
Joined: Thu Aug 14, 2014 9:27 am

Ho to use image files when building an executable

Post by jrderid » Sat Feb 06, 2016 2:02 am

Hi,

I am writing a GUI front end that locks and unlocks a richtextbox (locked is read only). I placed a button on the form and the picture of a lock in the button when it is read only. When the user presses the button, the script changes the richtextbox to readonly = $false, and I want to change the picture in the button to that of a lock that is unlocked.

My problem is that I am creating an executable file using the build option, and I don't understand conceptually how I can load an image file (the unlock picture) in preparation for someone clicking on the button. I cannot guarantee any directory structure on any computer but my own, so I cannot hard code the file path to the picture in the script.

I found some code that looked like it would do what I want if I don't build and executable, but how do I does this when I build an executable?

Here is the code that I found that I believe would work when I do not build an executable, but don't understand how to make something like this work when I do build an executable.

I am using SAPIEN PowerShell Studio 2015 and I am on the latest release.

Can you help?

Code: Select all

Add-Type -Assembly System.Drawing
$image = [System.Drawing.Image]::FromFile("C:\users\Administrator\Desktop\Avengers.jpg")
$button.Image = $image

User avatar
jvierra
Posts: 13718
Joined: Tue May 22, 2007 9:57 am
Contact:

Re: Ho to use image files when building an executable

Post by jvierra » Sat Feb 06, 2016 2:48 am

Icons are stored inside the script. You need to load an image list and use it to change the image.
Here is a example. I have also attached a small PSF that shows how to set it up.

Code: Select all

#----------------------------------------------
#region Application Functions
#----------------------------------------------

#endregion Application Functions

#----------------------------------------------
# Generated Form Function
#----------------------------------------------
function Call-Demo-ButtonImages_psf {

#----------------------------------------------
#region Import the Assemblies
#----------------------------------------------
[void][reflection.assembly]::Load('mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089')
[void][reflection.assembly]::Load('System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089')
[void][reflection.assembly]::Load('System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089')
[void][reflection.assembly]::Load('System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089')
[void][reflection.assembly]::Load('System.Drawing, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a')
[void][reflection.assembly]::Load('System.Xml, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089')
[void][reflection.assembly]::Load('System.DirectoryServices, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a')
[void][reflection.assembly]::Load('System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089')
[void][reflection.assembly]::Load('System.ServiceProcess, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a')
#endregion Import Assemblies

#----------------------------------------------
#region Generated Form Objects
#----------------------------------------------
[System.Windows.Forms.Application]::EnableVisualStyles()
$form1 = New-Object 'System.Windows.Forms.Form'
$button1 = New-Object 'System.Windows.Forms.Button'
$buttonOK = New-Object 'System.Windows.Forms.Button'
$imagelist1 = New-Object 'System.Windows.Forms.ImageList'
$InitialFormWindowState = New-Object 'System.Windows.Forms.FormWindowState'
#endregion Generated Form Objects

#----------------------------------------------
# User Generated Script
#----------------------------------------------

$form1_Load={
#TODO: Initialize Form Controls here

}

$button1_Click={

$button1.ImageIndex = if($button1.ImageIndex){0}else{1}
}

# --End User Generated Script--
#----------------------------------------------
#region Generated Events
#----------------------------------------------

$Form_StateCorrection_Load=
{
#Correct the initial state of the form to prevent the .Net maximized form issue
$form1.WindowState = $InitialFormWindowState
}

$Form_Cleanup_FormClosed=
{
#Remove all event handlers from the controls
try
{
$button1.remove_Click($button1_Click)
$form1.remove_Load($form1_Load)
$form1.remove_Load($Form_StateCorrection_Load)
$form1.remove_FormClosed($Form_Cleanup_FormClosed)
}
catch [Exception]
{ }
}
#endregion Generated Events

#----------------------------------------------
#region Generated Form Code
#----------------------------------------------
$form1.SuspendLayout()
#
# form1
#
$form1.Controls.Add($button1)
$form1.Controls.Add($buttonOK)
$form1.AcceptButton = $buttonOK
$form1.ClientSize = '284, 262'
$form1.FormBorderStyle = 'FixedDialog'
$form1.MaximizeBox = $False
$form1.MinimizeBox = $False
$form1.Name = 'form1'
$form1.StartPosition = 'CenterScreen'
$form1.Text = 'Form'
$form1.add_Load($form1_Load)
#
# button1
#
$button1.ImageIndex = 0
$button1.ImageList = $imagelist1
$button1.Location = '105, 55'
$button1.Name = 'button1'
$button1.Size = '75, 75'
$button1.TabIndex = 1
$button1.TextImageRelation = 'ImageAboveText'
$button1.UseVisualStyleBackColor = $True
$button1.add_Click($button1_Click)
#
# buttonOK
#
$buttonOK.Anchor = 'Bottom, Right'
$buttonOK.DialogResult = 'OK'
$buttonOK.Location = '197, 227'
$buttonOK.Name = 'buttonOK'
$buttonOK.Size = '75, 23'
$buttonOK.TabIndex = 0
$buttonOK.Text = '&OK'
$buttonOK.UseVisualStyleBackColor = $True
#
# imagelist1
#
$Formatter_binaryFomatter = New-Object System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter
#region Binary Data
$System_IO_MemoryStream = New-Object System.IO.MemoryStream (,[byte[]][System.Convert]::FromBase64String('
AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAFdTeXN0ZW0uV2luZG93cy5Gb3JtcywgVmVyc2lvbj00LjAu
MC4wLCBDdWx0dXJlPW5ldXRyYWwsIFB1YmxpY0tleVRva2VuPWI3N2E1YzU2MTkzNGUwODkFAQAA
ACZTeXN0ZW0uV2luZG93cy5Gb3Jtcy5JbWFnZUxpc3RTdHJlYW1lcgEAAAAERGF0YQcCAgAAAAkD
AAAADwMAAABADQAAAk1TRnQBSQFMAgEBAgEAAQgBAAEIAQABQAEAAUABAAT/AQkBAAj/AUIBTQE2
AQQGAAE2AQQCAAEoBAABAQIAAUADAAEBAQABCAYAAUAYAAGAAgABgAMAAoABAAGAAwABgAEAAYAB
AAKAAgADwAEAAcAB3AHAAQAB8AHKAaYBAAEzBQABMwEAATMBAAEzAQACMwIAAxYBAAMcAQADIgEA
AykBAANVAQADTQEAA0IBAAM5AQABgAF8Af8BAAJQAf8BAAGTAQAB1gEAAf8B7AHMAQABxgHWAe8B
AAHWAucBAAGQAakBrQIAAf8BMwMAAWYDAAGZAwABzAIAATMDAAIzAgABMwFmAgABMwGZAgABMwHM
AgABMwH/AgABZgMAAWYBMwIAAmYCAAFmAZkCAAFmAcwCAAFmAf8CAAGZAwABmQEzAgABmQFmAgAC
mQIAAZkBzAIAAZkB/wIAAcwDAAHMATMCAAHMAWYCAAHMAZkCAALMAgABzAH/AgAB/wFmAgAB/wGZ
AgAB/wHMAQABMwH/AgAB/wEAATMBAAEzAQABZgEAATMBAAGZAQABMwEAAcwBAAEzAQAB/wEAAf8B
MwIAAzMBAAIzAWYBAAIzAZkBAAIzAcwBAAIzAf8BAAEzAWYCAAEzAWYBMwEAATMCZgEAATMBZgGZ
AQABMwFmAcwBAAEzAWYB/wEAATMBmQIAATMBmQEzAQABMwGZAWYBAAEzApkBAAEzAZkBzAEAATMB
mQH/AQABMwHMAgABMwHMATMBAAEzAcwBZgEAATMBzAGZAQABMwLMAQABMwHMAf8BAAEzAf8BMwEA
ATMB/wFmAQABMwH/AZkBAAEzAf8BzAEAATMC/wEAAWYDAAFmAQABMwEAAWYBAAFmAQABZgEAAZkB
AAFmAQABzAEAAWYBAAH/AQABZgEzAgABZgIzAQABZgEzAWYBAAFmATMBmQEAAWYBMwHMAQABZgEz
Af8BAAJmAgACZgEzAQADZgEAAmYBmQEAAmYBzAEAAWYBmQIAAWYBmQEzAQABZgGZAWYBAAFmApkB
AAFmAZkBzAEAAWYBmQH/AQABZgHMAgABZgHMATMBAAFmAcwBmQEAAWYCzAEAAWYBzAH/AQABZgH/
AgABZgH/ATMBAAFmAf8BmQEAAWYB/wHMAQABzAEAAf8BAAH/AQABzAEAApkCAAGZATMBmQEAAZkB
AAGZAQABmQEAAcwBAAGZAwABmQIzAQABmQEAAWYBAAGZATMBzAEAAZkBAAH/AQABmQFmAgABmQFm
ATMBAAGZATMBZgEAAZkBZgGZAQABmQFmAcwBAAGZATMB/wEAApkBMwEAApkBZgEAA5kBAAKZAcwB
AAKZAf8BAAGZAcwCAAGZAcwBMwEAAWYBzAFmAQABmQHMAZkBAAGZAswBAAGZAcwB/wEAAZkB/wIA
AZkB/wEzAQABmQHMAWYBAAGZAf8BmQEAAZkB/wHMAQABmQL/AQABzAMAAZkBAAEzAQABzAEAAWYB
AAHMAQABmQEAAcwBAAHMAQABmQEzAgABzAIzAQABzAEzAWYBAAHMATMBmQEAAcwBMwHMAQABzAEz
Af8BAAHMAWYCAAHMAWYBMwEAAZkCZgEAAcwBZgGZAQABzAFmAcwBAAGZAWYB/wEAAcwBmQIAAcwB
mQEzAQABzAGZAWYBAAHMApkBAAHMAZkBzAEAAcwBmQH/AQACzAIAAswBMwEAAswBZgEAAswBmQEA
A8wBAALMAf8BAAHMAf8CAAHMAf8BMwEAAZkB/wFmAQABzAH/AZkBAAHMAf8BzAEAAcwC/wEAAcwB
AAEzAQAB/wEAAWYBAAH/AQABmQEAAcwBMwIAAf8CMwEAAf8BMwFmAQAB/wEzAZkBAAH/ATMBzAEA
Af8BMwH/AQAB/wFmAgAB/wFmATMBAAHMAmYBAAH/AWYBmQEAAf8BZgHMAQABzAFmAf8BAAH/AZkC
AAH/AZkBMwEAAf8BmQFmAQAB/wKZAQAB/wGZAcwBAAH/AZkB/wEAAf8BzAIAAf8BzAEzAQAB/wHM
AWYBAAH/AcwBmQEAAf8CzAEAAf8BzAH/AQAC/wEzAQABzAH/AWYBAAL/AZkBAAL/AcwBAAJmAf8B
AAFmAf8BZgEAAWYC/wEAAf8CZgEAAf8BZgH/AQAC/wFmAQABIQEAAaUBAANfAQADdwEAA4YBAAOW
AQADywEAA7IBAAPXAQAD3QEAA+MBAAPqAQAD8QEAA/gBAAHwAfsB/wEAAaQCoAEAA4ADAAH/AgAB
/wMAAv8BAAH/AwAB/wEAAf8BAAL/AgAD/wEAQEZA2oAAQEZA2oAAQEZA2oAAQEZA2oAAQEZA2oAA
QEZA2oAAQEZA2oAAQEZA2oAAQEZA2oAAQEZA2oAAQEZA2oAAQEZA2oAAQEZA2oAAQEZA2oAAFkYV
TBVGQNqAABFGCUwMbwlMEUYW2hLZAtoB2RXagAAORgZMGG8GTA5GEtoG2QLaFNkS2oAADEYFTB9v
BUwLRg7aI9kP2oAACUYETCZvBEwJRg3aJdkC2gHZC9qAAAhGBEwpbwRMB0YN2inZCtqAAAZGBEws
bwRMBkYK2grZAtoi2QjagAAFRgNMMG8ETARGCdoH2RvaAdkF2gbZCdqAAANGBEwVbwgWFW8ETANG
BdoI2SXaCNkG2oAAAkYETBFvExYQbwRMAkYF2gfZKNoF2QfagAACRgJMEG8QFgN1BRYQbwNMAUYE
2gjZENoI3wjaENkE2oAAAUYDTBBvAhYBdRUWEG8DTAFGAtoB2QHaCdkL2g/fAdoV2QHaAtmAAANM
Em8GFgt1BhYRbwNMA9oC2QHaCdkB2gLbAegK3wLoB98X2QPagAADTBFvAXQEFgF1DJQBdQQWAXQS
bwJMAdoO2QHaB+gC3wHZAf4B2QXoAd8B/gHfAuga2YAAAkwRbwMWFZQBdQIWEG8CTALaDdkB2gfo
AdoE/gXoAf4B3wPoAdkD/hbZgAACTA9vBRYBdAUWCXUDFgJ0AhYBdAIWEG8BTA/ZAegE4QMZAeEB
6AP+Ad8E4QLoA+EB6AP+FtmAAAFMEG8DFgGTAfMU9AHzARoDFhBvAUwP2QHcA/UD/wH1AeEB3wP+
AegB9QL/AfUB6AHfAeEDGQHoAv4U2QLagAABTBFvAhYBbwGZAfMS/wH1ARoBkwFvAhYQbwFMD9kB
4Qb/AeIB2gT+AegB9QL/AeIB2gHoAfUC/wEZAd8D/hPZAtqAAAFMFm8BFgGUAZMEGgIbAfMCGwMa
A5MGbwHjD28BTA7ZAbgBugf/ARkBuQPZAboB9QL/AfUBGQG5AeEC9QHaAtkB/hTZAtqAAAJMEG8C
FgGTAfQBGwIaAZoCkwEWAZMFlASTAhoB8wH2ARsCFhFvAUwN2QK4AQkI/wH1AdsC2gEZBf8B4gG6
AdsB4QHaF9kC2oAAAkwQbwJ0ARsX/wEaAXQBFg9vAkwC2gzZAdsB9Qr/ARkB9Qj/AeIB3AHaGdmA
AAJMEG8BdAEaGf8BkxBvAkwC2gvZAdwB9Rf/AfUB4gHoAdoW2YAAA0wPbwGaA/8B9gEaAfQP/wH0
ARoB9gL/AfYBFg9vAkwE2gjZAdsB9Rv/AfUB4QHoAdoQ2QLaAdmAAANMDm8BkwH0ARoBmgGTAhYB
mgf/AfUH/wGUAhYBlAMaDm8DTAPaCdkB2wH1Hv8B9QYZAeEB2gjZA9qAAAFGA0wKbwEaAfQB8wGZ
BW8CFgEbBP8B9gEaARYBmgH1BP8B8wEWAW8BFgNvAZkC8wGaCm8ETATaCNkB2gEZIv8C9QH/AeIB
2wjZA9qAAAJGAkwKbwEaAvUBmgVvARYBbwGTA/8BGwGTAnQBFgGTARoD/wGTBm8BGgL/ARoKbwJM
AkYH2gbZAbkBGRz/AhkD/wHzARkB3AHaAtkB2gPZAdoC2QPagAACRgRMFG8BGgH1AZoBdAZvAZkB
9gHzCG8CFglvBEwCRgXaCdkB2gHbARkB9Qb/AfUB4gEZAeEFGQH0AfUC/wL1AhkB4QHoAtoD2wLa
CtkE2oAABEYDTBJvAZoBGwEaCW8BkwEbARoBFhBvBEwDRgbaC9kB2gHbAdwB4QPbAdoJ2QXaEtkH
2oAABUYDTBBvAZMD/wGTCG8BGgL/AZoPbwNMBUYG2gLZAdov2QjagAAGRgRMD28BkwGaAZMKbwKT
Dm8ETAZGC9os2QnagAAHRgZMKG8DTAhGC9oo2QHaAtkK2oAACUYFTCRvBUwJRg3aJdkO2oAADEYF
TB5vBUwMRg/aAdkB2h/ZENqAAA5GBkwYbwVMD0YS2hbZAtoC2RTagAASRgpMCG8KTBJGGNoC2QLa
CNkc2oAAFkYUTBZGQNqAAEBGQNqAAEBGQNqAAEBGQNqAAEBGQNqAAEBGQNqAAEBGQNqAAEBGQNqA
AEBGQNqAAEBGQNqAAEBGQNqAAEBGQNqAAEBGQNqAAEBGQNqAAEBGQNqAAAFCAU0BPgcAAT4DAAEo
BAABAQIAAUADAAEBAQABAQYAAQgWAAP//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AAkACw=='))
#endregion
$imagelist1.ImageStream = $Formatter_binaryFomatter.Deserialize($System_IO_MemoryStream)
$Formatter_binaryFomatter = $null
$System_IO_MemoryStream = $null
$imagelist1.TransparentColor = 'Transparent'
$form1.ResumeLayout()
#endregion Generated Form Code

#----------------------------------------------

#Save the initial state of the form
$InitialFormWindowState = $form1.WindowState
#Init the OnLoad event to correct the initial state of the form
$form1.add_Load($Form_StateCorrection_Load)
#Clean up the control events
$form1.add_FormClosed($Form_Cleanup_FormClosed)
#Show the Form
return $form1.ShowDialog()

} #End Function

#Call the form
Call-Demo-ButtonImages_psf | Out-Null
Attachments
Demo-ButtonImages.psf
(41.79 KiB) Downloaded 136 times

User avatar
monoeagle
Posts: 107
Joined: Tue Oct 13, 2015 9:10 am

Re: Ho to use image files when building an executable

Post by monoeagle » Sun Feb 07, 2016 10:08 am

Hi jvierra

thanks for this example. How do you know which assembly do you have to add?

greetz

User avatar
jvierra
Posts: 13718
Joined: Tue May 22, 2007 9:57 am
Contact:

Re: Ho to use image files when building an executable

Post by jvierra » Sun Feb 07, 2016 10:18 am

It is done automatically by PowerShell Studio. I only posted the code so you can see that it is embedded into the script. Download the PSF and you will see there is no code to add. Just add an image control and the images and assign them in the button click.

This is the total amount of code used:

Code: Select all

$button1_Click={
$button1.ImageIndex = if($button1.ImageIndex){0}else{1}
}

Locked